С.Даваасүрэн: компаниуд ipo гаргахад биш хувьцааныхаа хөрвөх чадварт анхаарч ажиллах зайлшгүй шаардлагатай байна